2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Mazeret Sınav Başvuruların Değerlendirilmesi

Mazeret sınavları akademik takvimde belirtilen 29 Nisan - 03 mayıs 2019 tarihleri arasında dersin saatinde veya öğretim elemanlarının belirleyeceği gün ve saatte yapılacaktır.

2018-2019 EGİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI ARA SINAV (VİZE) MAZERET SINAVINA MÜRCAAT EDEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

Mazeret Sınavına Girecek Öğrencinin

Mazeret Sınavına Gireceği 
Dersin adı :

Dersi veren
Öğretim Elemanı :

           Açıklama

Numarası :

Adı Soyadı :

 

1715501017

Ramazan KAYA

(ADL-242)İdari Yargılama Hukuku

Öğr.Gör. Emrah DUMAN

KABUL

1725501074

KardelenYaren KORKMAZ

(ADL-242)İdari Yargılama Hukuku

Öğr.Gör. Emrah DUMAN

KABUL

(TUR-270)Türk Dili II

Okutman Elif Ülkü YILDIRIM

KABUL

1825501076

Gamze KARAKAYA

(İNG-102) İngilizce II

Okutman Recai KAPUSUZ

KABUL

1615501072

Muharrem EROĞLU

(ADL-106) Hukuk Dili Adli Yazışma

Öğr. Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK

RED

(Çakışma

Yok)

(ADL-128) Klavye Kullanımı II

Öğr.Gör. Hatice MESCİ

KABUL

(ADL-234)İleri Düzey Bilgisayar ve Klavye Kullanma Teknikleri II

Öğr. Gör. Dr. Arzu ÖZKANAN

KABUL

(ADL-236) İnfaz Kurumları Yönetimi İnfaz Hukuku

Öğr. Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK

KABUL

1825501033

Melisa  YALÇIN

(ATA-260) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Okutman Barçın KODAMAN

KABUL

1725501044

Naim GÖKAY

(ADL-224) Kriminoloji

Öğr. Gör. Salih KORKMAZ

KABUL

1615501040

Şaban ÖZÇELİK

(ADL-230) Kıymetli Evrak Hukuku

Prof. Dr. Fahrettin ÖNDER

RED

(Mazereti

uygun değil)

1825501040

Davut  ÖZER

(ADL-128) Klavye Kullanımı II

Öğr.Gör. Hatice MESCİ

KABUL

(ADL-106) Hukuk Dili Adli Yazışma

Öğr. Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK

KABUL

(ADL-212) İdari Yargılama İşlemleri ve Uygulamaları

Öğr.Gör. Emrah DUMAN

KABUL

1815501090

Gülben PINAR

(ADL-102) Ceza Hukuku

Öğr.Gör. Hatice MESCİ

KABUL

(ADL-106) Hukuk Dili Adli Yazışma

Öğr. Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK

KABUL

(ADL-112) Tebligat Hukuku

Öğr.Gör. Emrah DUMAN

KABUL

(ADL-114) Avukatlık ve Noterlik Hukuku

Öğr. Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK

KABUL

(ADL-126) Medeni Hukuk II

Öğr. Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK

KABUL

(ADL-128) Klavye Kullanımı II

Öğr.Gör. Hatice MESCİ

KABUL

(ADL-224) Kriminoloji

Öğr. Gör. Salih KORKMAZ

KABUL

(İNG-102) İngilizce II

Okutman Recai KAPUSUZ

KABUL

(ENF-814) Bilişim Teknolojileri ve Uygulamaları

Öğr. Gör. Dr. Faruk Süleyman BERBER

KABUL

1615501005

Fatma ÖZARSLAN

(ADL-204) İflas Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman KAVASOĞLU

KABUL

(ADL-232) Medeni Usul Hukuku II

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman KAVASOĞLU

RED(Sınav

Saati ile

Mazeret

Saati

uyuşmuyor.

(ADL-230) Kıymetli Evrak Hukuku

Prof. Dr. Fahrettin ÖNDER

KABUL

(ADL-242)İdari Yargılama Hukuku

Öğr. Gör. Emrah DUMAN

KABUL

1825501007

Nurşen POLAT

(ADL-102) Ceza Hukuku

Öğr.Gör. Hatice MESCİ

KABUL

(ADL-126) Medeni Hukuk II

Öğr. Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK

KABUL

(ADL-106) Hukuk Dili Adli Yazışma

Öğr. Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK

KABUL

1725501035

Seda ERTEKİN

(ADL-112) Tebligat Hukuku

Öğr.Gör. Emrah DUMAN

KABUL

 

Yayın Tarihi: 25/04/2019
Okunma Sayısı: 421
katipler.net
Üniversiteden Haberler
Formlar & Dökümanlar
Öğrenci Bilgi Sistemi
Taban - Tavan Puanlar
Staj İşlemleri
Haftalık Ders Programı
Akademik Takvim
Ders Planı ve İçerikleri
Sınav Programları
Başarılarımız