Tarihçe

Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, adalet hizmetleri alanında görev üstlenen kamu ve özel kuruluşlarının nitelikli meslek elemanı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 29.07.2010 tarihli toplantısında alınan karar ile 2010 yılında kuruldu.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 11.08.2010 tarihli toplantısında meslek yüksekokulu bünyesinde “Adalet I. Öğretim” programının açılması kararlaştırıldı. Yüksekokulumuz, 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başladı.

2013 yılında açılmasına karar verilen meslek yüksekokulumuz Adalet II. Öğretim Programına, 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci alımı gerçekleştirildi.

 Süleyman Demirel Üniversitesi’nin seçkin akademik birimlerinden biri olan Hukuk Fakültesi binası içerisinde yer alan Adalet Meslek Yüksekokulu’nda dersler kadrolu 4 (dört) öğretim görevlisi ile Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu( ISUBU) öğretim üyelerinin destek ve katkılarıyla okutulmaktadır.

Meslek Yüksekokulumuz hukuk bölümü altında adalet programı (I. Ve II. Öğretim) olmak üzere tek bölüm tek program olarak yapılanmıştır.

Meslek Yüksekokulumuza öğrenciler, ÖSYM sınavları sonucunda Adalet Meslek Lisesi mezunları ek puanla, diğer lise mezunları ise ek puansız almış oldukları TYT Puanı ile kayıt yaptırabilmektedir.

Mezunlara, Süleyman Demirel Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 31. maddesine göre Ön lisans diploması verilmektedir. İlk kez 2013/2014 eğitim öğretim yılında 21 mezun veren yüksekokulumuz, bugüne kadar toplam 702 mezun vermiştir.

Mezunlarımız, “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik” çerçevesinde ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Hukuk Fakültelerine dikey geçiş yapabilmektedir. Yine Dikey Geçiş Sınavı ile Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme ve Konaklama İşletmeciliği lisans programlarının 5. Yarıyılına fark dersleri almadan; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık lisans programının 5.yarıyılına ise fark dersleri alarak lisans tamamlama olanağına sahiptirler.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgesi gereği (dikey geçiş yapmaları durumunda) Hukuk Fakültesi veya Kamu Yönetimi mezunlarının pedegojik formasyon alması halinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek liselerinin adalet programında öğretmenlik yapma imkanı da bulunmaktadır.

Yargı sisteminin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacını karşılayan Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları, başta Adalet Bakanlığı teşkilatı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam olanağı bulabilmektedirler. Şöyle ki, meslek yüksekokulumuzdan mezun olan öğrenciler, mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü, icra müdürlüğü veya yardımcılığı yapabilmelerinin yanı sıra zabıt kâtibi, icra kâtibi, mübaşir olarak görev alma imkânı ve önceliğine sahiptir. Mezunlar, Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve İnfaz Kurumları Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında infaz koruma memuru, cezaevi katibi kadrosunda çalışma şansına sahip olabilmektedirler. Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığında büro personeli olarak istihdam edilmektedirler. Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarının en iyi istihdam alanlarından birisi de Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde yer alan icra memurluğu kadrosuna KPSS ile atanabilmeleridir. Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuvvet komutanlıklarına yapılan sivil memur alımlarında adalet meslek yüksekokulu mezunu olma şartı aranmaktadır. Son yıllarda KPSS puanı ile merkezi yerleştirmede Tarım Kredi Kooperatifleri Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarını memur olarak istihdam etmeyi tercih etmektedir. Dolayısıyla mezun öğrencilerimizin buralarda da istihdam imkanı mevcuttur. Yerel yönetimler bazında bakıldığında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile bağlı tüm belediyelerde başta hukuk müşavirlikleri olmak üzere hukuk alanı ile ilgili olan tüm birimlerde Adalet Mezunlarının istihdamı söz konusudur. Yerel yönetimler dışında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliklerin de istihdam olanağı bulunan mezunların özel sektörde başta bankalar olmak üzere yine hukuk servislerinde çalışması imkan dahilindedir.

Aynı dönemde kurulan diğer Adalet Meslek Yüksekokullarına veya Meslek Yüksekokullarının adalet bölümlerine göre, kendi kendine yetebilen, genç ve dinamik akademik kadrosu, kaliteli eğitim, dikey geçiş imkanı, yeni ve modern fiziki olanaklarıı, geniş ve çeşitli istihdam alanları, mezunların istihdam oranının yüksekliği tercih edilebilirliği yüksek, güvenilir bir meslek yüksekokulu olmamızı sağlamıştır.