Yönetim Kurulu

 

MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ

Öğr. Gör. Hatice MESCİ

 Yüksekokul Müdürü

haticemesci@sdu.edu.tr

Tel: 211 0060

(KURUL BAŞKANI)

Öğr. Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK

Müdür Yardımcısı

selcendeniz@sdu.edu.tr

02462110069

(ÜYE)

 

Öğr. Gör. Emrah DUMAN

Müdür Yardımcısı

emrahduman@sdu.edu.tr

02462110068

02462110061

(ÜYE)

Prof.Dr. Mehmet Fahrettin ÖNDER

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

fahrettinonder@sdu.edu.tr

Tel: 211 0011 - 0002

(ÜYE)

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman KAVASOĞLU

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

abdurrahmankavasoglu@sdu.edu.tr
Tel: 211 0015

(ÜYE)

Doç. Dr. Osman Kürşat ACAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Öğretim Üyesi

osmanacar@sdu.edu.tr

(ÜYE)