Vizyon ve Misyon

 

VİZYON

  • Temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılarda bulunabilen,
  • Akademik geleneklerini oluşturmuş, ulusal ve uluslararası yeterliliği olan, etkin ve verimli eğitim ve öğretim olanağı sunan, çalışma ortamı üst düzeyde, araştırmaya önem veren bir anlayışa sahip olmak,
  • Kurumsal kültürünü şeffaflık, etkinlik, verimlilik, hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurmuş,
  • Akademik etkinlikler düzenleyebilen, bilimsel yayınlar yapabilen, öğrenciler tarafından tercih edilen, ülke çapında tanınan ve ülkemizin en iyi adalet meslek yüksekokulu olabilmektir.  

 

MİSYON

  • Hukukun üstünlüğüne inanmış ve hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesi için çaba sarf edebilen,
  • Almış olduğu eğitim ile muhakeme yeteneği gelişmiş çözümleme kabiliyeti olan bireyler yetiştiren,
  • Sosyal adalet üzerine temellenen toplumsal gelişmeyi ilke edinmiş,
  • Yargı örgütü başta olmak üzere tüm sektörlerin temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacını karşılayabilecek teorik altyapısı olan, uygulamayı bilen ve teknolojiyi takip eden,
  • Uluslararası alanda tanınırlılığı ve saygınlığı olan bir öğrenciler yetiştirmek;
  • Çevresi ile sınırlı kalmayan bölgesinde ve ülke düzeyinde güçlü bir akademik geleneği olan bir yüksekokul haline gelebilmek