Vizyon ve Misyon

 

VİZYON

 • Temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılarda bulunabilen,
 • Akademik geleneklerini oluşturmuş, ulusal ve uluslararası yeterliliği olan, etkin ve verimli eğitim ve öğretim olanağı sunan, çalışma ortamı üst düzeyde, araştırmaya önem veren bir anlayışa sahip olmak,
 • Kurumsal kültürünü şeffaflık, etkinlik, verimlilik, hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurmuş,
 • Akademik etkinlikler düzenleyebilen, bilimsel yayınlar yapabilen, öğrenciler tarafından tercih edilen, ülke çapında tanınan ve ülkemizin en iyi adalet meslek yüksekokulu olabilmektir.  

 

MİSYON

 • Hukukun üstünlüğüne inanmış ve hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesi için çaba sarf edebilen öğrenciler yetiştirmek.
  • Almış olduğu eğitim ile muhakeme yeteneği gelişmiş çözümleme kabiliyeti olan bireyler yetiştirmek.
  • Sosyal adalet üzerine temellenen toplumsal gelişmeyi ilke edinmiş eğitim sunmak.
  • Yargı örgütü başta olmak üzere tüm sektörlerin temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacını karşılayabilecek teorik altyapısı olan, uygulamayı bilen ve teknolojiyi takip eden mezunlar yetiştirmek.
  • Uluslararası alanda tanınırlığı ve saygınlığı olan öğrenciler yetiştirmek.
  • Çevresi ile sınırlı kalmayan, bölgesinde ve ülke düzeyinde güçlü bir akademik geleneği olan bir yüksekokul haline gelebilmek.