Bölüm Başkanı

  

 

Öğr. Gör. Hatice MESCİ

Hukuk Bölüm Başkanı

02462110060