Disiplin Kurulu

 

MESLEK YÜKSEKOKULU DİSİPLİN KURULU ÜYELERİMİZ

Doç.Dr. Mehmet Fahrettin ÖNDER

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

fahrettinonder@sdu.edu.tr

Tel: 211 0011 - 0002

(KURUL BAŞKANI)

Öğr. Gör. Salih KORKMAZ

Müdür Yardımcısı

salihkorkmaz@sdu.edu.tr

02462110069

02462110075

(ÜYE)

 

Öğr. Gör. Emrah DUMAN

Müdür Yardımcısı

emrahduman@sdu.edu.tr

02462110068

02462110061

(ÜYE)

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman KAVASOĞLU

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

abdurrahmankavasoglu@sdu.edu.tr
Tel: 211 0015

(ÜYE)

Dr. Öğr. Üyesi Harun SULAK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Öğretim Üyesi

harunsulak@sdu.edu.tr
Tel: 211 3157

(ÜYE)