Hakkımızda

Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları, başta Adalet Bakanlığı teşkilatı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam olanağı bulabilmektedirler. Yargı sisteminin ihtiyaç duyduğu kalifiye müdür, müdür yardımcısı, zabıt kâtibi ve adalet yardımcı personelini yetiştiren MYO mezunlarının mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü, icra müdürü veya yardımcılığı, icra kâtipliği yapabilmelerinin yanı sıra zabıt kâtipliği yapma, denetimli serbestlik bürolarında, tüm kamu kurumlarının hukuk müşavirliklerinde görev alma imkânları bulunmaktadır.

Sayısal Veriler

Çağrı Merkezi Sayısal Verileri