Ek Sınav Hakkından Yararlanacak Öğrenci Listesidir.

1.Ek Sınav 30 Temmuz 2018-03 Ağustos 2018 tarihleri arasında, 2.Ek Sınav 03 Eylül 2018-07 Eylül 2018 tarihleri arasında Meslek Yüksekokulumuzca yapılan program dahilinde ilan edilen yer, gün ve saatte yapılacaktır.

2017-2018 BAHAR YARIYILI SONUNDA AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN ve                                   EK  SINAVLARA GİRECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ
Ek Sınava Girecek Öğrencinin  Sınıfı Dönemi Ek Sınavına Gireceği   Açıklama
Numarası : Adı Soyadı :   Dersin adı :
1415501046 Esmanur ŞAHİN 1 Bahar (TUR-270) Türk Dili II 4 Ders 
1415501046 Esmanur ŞAHİN 2 Güz (ADL-207) İcra Hukuku
1415501046 Esmanur ŞAHİN 2 Güz (ADL-215) Arabuluculuk ve Tahkim Hukuku
1415501046 Esmanur ŞAHİN 1 Bahar (ADL-114) Avukatlık Noterlik Hukuku
1315501037 Mevlüt UÇMAK 1 Güz (ING-101) İngilizce I 3 Ders 
1315501037 Mevlüt UÇMAK 1 Bahar (ADL-110) Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP)
1315501037 Mevlüt UÇMAK 1 Bahar (TUR-270) Türk Dili II
1615501080 Esra YILDIZ 2 Bahar (ADL-204) İflas Hukuku 5 Ders 
1615501080 Esra YILDIZ 2 Bahar (ADL-232) Medeni Usul Hukuku II
1615501080 Esra YILDIZ 1 Bahar (ADL-126) Medeni Hukuk II
1615501080 Esra YILDIZ 2 Bahar (ADL-236) İnfaz Kurumları Yönetimi ve İnfaz Hukuku
1615501080 Esra YILDIZ 2 Bahar (ADL-224) Kriminoloji
1325501057 Enver TUNÇKAYA 2 Bahar (ADL-220) Bankacılık Mevzuatı 10 Ders
1325501057 Enver TUNÇKAYA 1 Bahar (ADL-102) Ceza Hukuku
1325501057 Enver TUNÇKAYA 1 Güz ATA-160 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
1325501057 Enver TUNÇKAYA 2 Bahar (ADL-230) Kıymetli Evrak Hukuku
1325501057 Enver TUNÇKAYA 2 Bahar (ADL-216) Vergi ve Harçlar
1325501057 Enver TUNÇKAYA 1 Bahar (TUR-270) Türk Dili II
1325501057 Enver TUNÇKAYA 2 Güz (ADL-211) Ticaret Hukuku
1325501057 Enver TUNÇKAYA 2 Güz (ADL-223) Mahalli İdareler Hukuku
1325501057 Enver TUNÇKAYA 1 Güz (ADL-115) Temel Hukuk
1325501057 Enver TUNÇKAYA 1 Bahar (ADL-112) Tebligat Hukuku
1415501021 İsmail ÇETİNTÜRK 2 Bahar (ADL-204) İflas Hukuku     1 Ders
1415501034 Yelda MERCAN 2 Bahar (ADL-204) İflas Hukuku 5 Ders 
1415501034 Yelda MERCAN 2 Güz (ADL-209) Borçlar Hukuku Bilgisi
1415501034 Yelda MERCAN 2 Güz (ADL-207) İcra Hukuku
1415501034 Yelda MERCAN 2 Bahar (ADL-210) İnfaz Kurumları Yönetimi ve İnfaz Hukuku
1415501034 Yelda MERCAN 1 Güz (ADL-105) Medeni Hukuk I
1415501024 Fatmanur GENÇER 2 Bahar (ADL-204) İflas Hukuku     1 Ders
1415501036 Zeynep ÖZER 1 Güz (ADL-103) Anayasa Hukuku Bilgisi 5 Ders 
1415501036 Zeynep ÖZER 2 Güz (ADL-203) İdare Hukuku Bilgisi
1415501036 Zeynep ÖZER 2 Güz (ADL-209) Borçlar Hukuku Bilgisi
1415501036 Zeynep ÖZER 2 Bahar (ADL-204) İflas Hukuku
1415501036 Zeynep ÖZER 2 Bahar (ADL-242) İdari Yargılama Hukuku
1415501028 Ceylan ÖÇAL 1 Güz (ADL-105) Medeni Hukuk I 8 Ders 
1415501028 Ceylan ÖÇAL 1 Bahar (ADL-102) Ceza Hukuku
1415501028 Ceylan ÖÇAL 2 Güz (ADL-201) Medeni Usul Hukuku
1415501028 Ceylan ÖÇAL 2 Güz (ADL-207) İcra Hukuku
1415501028 Ceylan ÖÇAL 2 Güz (ADL-209) Borçlar Hukuku Bilgisi
1415501028 Ceylan ÖÇAL 2 Güz (ADL-219) İleri Düzey Bilgisayar ve Klavye Kullanma Teknikleri
1415501028 Ceylan ÖÇAL 2 Bahar (ADL-214) İcra Ve İflas Hukukunda Takip İşlemleri
1415501028 Ceylan ÖÇAL 2 Bahar (ADL-222) Adli Tıp
1415501029 Emine GÜNDÜZ 1 Bahar (ADL-102) Ceza Hukuku 8 Ders 
1415501029 Emine GÜNDÜZ 2 Bahar (ADL-204) İflas Hukuku
1415501029 Emine GÜNDÜZ 1 Bahar (ENF-814) Bilişim Teknolojileri ve Uygulamaları
1415501029 Emine GÜNDÜZ 1 Bahar (İNG-102) İngilizce II
1415501029 Emine GÜNDÜZ 2 Güz (ADL-201) Medeni Usul Hukuku
1415501029 Emine GÜNDÜZ 2 Güz (ADL-225) Hızlı Okuma Teknikleri
1415501029 Emine GÜNDÜZ 1 Güz (TUR-170) Türk Dili I
1415501029 Emine GÜNDÜZ 2 Güz (ADL-237) İleri Düzey Bilgisayar ve Klavye Kullanma Teknikleri I
1415501045 Bedirhan BAL 1 Güz (ADL-101) Temel Hukuk Bilgisi 4 Ders 
1415501045 Bedirhan BAL 1 Güz (ADL103) Anayasa Hukuku Bilgisi
1415501045 Bedirhan BAL 2 Güz (ADL223) Mahalli İdareler Hukuku
1415501045 Bedirhan BAL 2 Bahar (ADL216) Vergi ve Harçlar
1425501054 Ali TEKGÖZ 1 Güz (ADL-101)Temel Hukuk Bilgisi 6 Ders 
1425501054 Ali TEKGÖZ 1 Güz (ADL_117) Anayasa Hukuku
1425501054 Ali TEKGÖZ 1 Bahar (TUR-270) Türk Dili II
1425501054 Ali TEKGÖZ 2 Güz (ADL223) Mahalli İdareler Hukuku
1425501054 Ali TEKGÖZ 2 Bahar (ADL-214) İcra Ve İflas Hukukunda Takip İşlemleri
1425501054 Ali TEKGÖZ 2 Bahar (ADL-222) Adli Tıp
1425501038 Meryem SARIKAYA 2 Bahar (ADL-236) İnfaz Kurumları Yönetimi ve İnfaz Hukuku  1 Ders

 

Yayın Tarihi: 20/07/2018
Okunma Sayısı: 930
katipler.net
Üniversiteden Haberler
Formlar & Dökümanlar
Öğrenci Bilgi Sistemi
Taban - Tavan Puanlar
Staj İşlemleri
Haftalık Ders Programı
Akademik Takvim
Ders Planı ve İçerikleri
Sınav Programları
Başarılarımız